Fresh Fruit tại Moonmilk Store ( Mua hoa quả tươi tại cửa hàng Moonmilk)

Ngày:06/06/2020 lúc 17:35PM

🍽 FRESH FRUIT IN MOONMILK STORE

🍋 Ripe Mango

🍊 Orange, Tangarine

🍎 Apple 🍏 American Green Apple - Táo xanh mỹ

         Kiwi   Dragon Fruit Payaya .... 

See more: Import Fruit Local Fruit

 

Ngoc Quyen
Tin cùng chuyên mục :
BÌNH LUẬN
Danh mục blog