CÁCH ĐĂNG KÍ THẺ THÀNH VIÊN ( MOONMILK MEMBER's CARD)

CÁCH ĐĂNG KÍ THẺ THÀNH VIÊN MOONMILK

- Bước 1: Đăng kí tài khoản trên Website: moonmilk.vn hoặc nhắn tin cho admin trên Facebook. Cung cấp thông tin bao gồm:
   - Họ và tên:...
   - Ngày sinh:...
   - Số điện thoại:...
   - Địa chỉ:...
   - Email: ...
   - Facebook (nếu có):...
- Bước 2: Cấp mã Khách hàng hoặc cấp thẻ thành viên.
- Nếu khách thường xuyên mua tại shop admin sẽ gửi thẻ thành viên cho Quý khách. Nếu khách mua Online, admin sẽ gửi mã Khách hàng cho Quý khách. Các lần mua sau đó Quý khách chỉ cần gửi mã Khách hàng admin sẽ tra hệ thống.
 
- Các chính sách/ quyền lợi khi đăng kí thẻ thành viên Moonmilk:
* Giảm 2% cho các đơn hàng tiếp theo.
* Tích điểm tăng % theo cấp độ:
- Từ 0 - 10 triệu: giảm ngay 2% tổng bill trong tất cả các lần mua hàng tại cửa hàng thực phẩm Moonmilk.
- Từ 10 - 50 triệu: giảm ngay 3% tổng bill trong các lần mua hàng tại cửa hàng thực phẩm Moonmilk.
- Từ 50 - 100 triệu: giảm ngay 4% tổng bill trong các lần mua hàng tại cửa hàng thực phẩm Moonmilk.
- Từ 100 triệu trở lên: giảm ngay 5% tổng bill trong các lần mua hàng tại cửa hàng thực phẩm Moonmilk.
* Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác.

HOW TO CREATE NEW MOONMILK' MEMBERs CARD

- Step 1: Register by Website: moonmilk.vn or send message to Facebook. Give us your information:
- Full name:
- Date of birth:
- Phone number:
- Address:
- Email:
- Facebook ( if you have fb):
- Step 2: Moonmilk give you Member's number or Member's card.
- If you would like to go shopping at shop, admin will give you Moonmilk Member's Card. If you often buy products via Online ( website or facebook), admin will give you Moonmilk Member's number. Next time, you just give us your Moonmilk ID or your phone number, admin will check it in the system.
 
- POLICIES OF MOONMILK'S MEMBER:
* Discount 2% for next order.
* Accumulate points increase % level:
- From 0 - 10 millions: discount 2% for your order at Moonmilk store.
- From 10 - 50 millions: discount 3% for your order at Moonmilk store.
- From 50 - 100 millions: discount 4% for your order at Moonmilk store.
- Over 100 millions: discount 5% for your order at Moonmilk store.
* Not valid in conjunction with other promotions.